Skip links
Antalya Dental Clinic Turkey
Antalya Dental Clinic Turkey

Gülüş Tasarımı

Estetik diş hekimliğinin önemli bir parçası olan gülüş tasarımı, hasta ağzında var olan uyumsuzluğu gidermek ve estetik bir gülüş yakalamak adına kişiye özgü bir diş tedavi planı oluşturma ve bu tedavinin önceden görselleştirilmesi işlemidir. Yüz, dişler, diş eti, dudakların ayrı ayrı ve bir birleriyle olan ilişkisini değerlendirilerek, yapılan estetik analizler sonucu gülüş yeniden tasarlanır ve farklı restoratif teknikler ve materyaller uygulanarak tamamlanır.

Gülüş Tasarımı

Smile Design
Ancak bütün bu değerlendirmelerden daha önemli olan, ilk önce hastanın problemlerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin doğru bir şekilde belirlenmesidir. Gerçeküstü beklentilerin düş kırıklığına yol açacağı unutulmamalıdır.
En doğru tedavi planlamasının gerçekleşebilmesi, hastadan alınan panoramik röntgenin etraflıca incelenmesine ve hekimin yapacağı detaylı klinik muayenenin en iyi şekilde değerlendirilmesine bağlıdır.
Smile Design
Özellikle Sağlık Turizminin Şehrimiz Antalya’da oldukça hızlı gelişmesine bağlı olarak tedavi sürelerini mümkün olduğunca kısaltmak ve misafirlerimizi mutlu ve yüzde yüz tatmin bir şekilde ülkelerine göndermek için ilk klinik ve radyografi incelemeleri ekstra önem taşır.
Smile Design
Yurtdışı hastalarımızda yaşanılan bu hızlı artış Antalya gülüş tasarımı ve Antalya diş estetiği gibi kavramlarının doğmasına neden olmuştur. Bu kavramlar son teknoloji ile donatılmış kliniklerde, en iyi materyaller kullanılarak çok hızlı tamamlanan ve efektif gülüşleri ifade eder.
Gülüş tasarımının yapılabilmesi için öncelikle; dişlerin yapısı, rengi, dudaklar, kişinin cinsiyeti, yaşı ve gülüş ifadesindeki simetri gibi faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu seçilir. Gülüş tasarımı Antalya da gerçekleştirilirken sürenin kısıtlı olması yapılabilecek tedavi seçenekleri, uygulanan tekniklerin ve kullanılan materyallerin daha fazla çeşitlilik göstermesine neden olur Örneğin agresif bir yüz tipine sahip bir hastada, hastanın ifadesi doğru diş formu seçilerek yumuşatılabilir.
Bu nedenle gülüş tasarımı fiyatları Antalya’da oldukça değişkenlik gösterse bile özellikle Avrupa ile karşılaştırıldığında çok ekonomiktir. Bazı durumlarda tedavi seçenekleri sadece dişsel problemleri değil çevre kemik ve yumuşak dokularıda içine alır. Gülüş tasarımı hekimin bilgi, beceri ve deneyimi ile laboratuvar ve teknisyenin ortak sinerjisi sonucu elde edilen bir sonuçtur.
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak diş hekimliği uygulamaları da dijitalleşmeye başlamıştır. Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim olarak adlandırabileceğiniz Cad-Cam sistemler hem klinik içerisinde hemde laboratuarlar tarafından rutin olarak kullanılmaktadır. Antalya diş estetiği konseptinde oldukça sık kullanılan bu sistemler hekimlere ve hastalara süratli ve efektif çözümler sunar.
Health Tourism Certificate Turkey
Lets Talk!
Talk with your dentist :)
Hello,
We're here for free consultant!